Visie

MCW heeft als uitgangspunt: gezonde medewerkers maken een gezonde organisatie. Dit wordt bereikt door aanwezigheid en inzetbaarheid, waardoor de productviteit verbetert.

MCW is uw partner in gezondheidmanagement voor uw bedrijf. Er wordt gewerkt volgens professionele richtlijnen met oog voor de belangen van het individu en de organisatie.

MCW hanteert de helpers weg formule: De werkgever en de werknemer hebben samen de mogelijkheid en verplichting om zonder te veel bemoeienis van derden te werken aan een gezond klimaat in het bedrijf.

MCW helpt u om deze weg in te slaan en wel op een zodanige wijze dat u op enig moment samen met uw werknemer uw gezondheidsbeleid kan uitvoeren.

Door MCW gericht in te zetten houdt u zelf met uw werknemer de regie. Op termijn is een minimale inzet van professionele adviseurs nodig.